ArHIZ mreža

ArHIZ mrežu čini skupina institucija i udruga koje svojom misijom, vizijom i djelovanjem promoviraju i podupiru realizaciju ArHIZ projekta. To su:

Arheološki muzej u Zagrebu
“Arheološki muzej u Zagrebu od 19. stoljeća, kada je postojao kao Arheološki odjel Narodnog muzeja, provodi sustavna arheološka istraživanja u različitim dijelovima Hrvatske. U to vrijeme, građa pronađena arheološkim istraživanjima, pripadala je instituciji, provoditelju istraživanja te je na taj način Arheološki muzej u Zagrebu stekao bogat fundus. Danas Arheološki muzej u Zagrebu provodi različita nedestruktivna kao i zaštitna i sustavna arheološka istraživanja u različitim dijelovima Hrvatske.”

Historijski arhiv Sarajevo
“U toku ne tako davnih ratnih događanja (1992.-1996.) Arhiv je uspio sačuvati cjelokupnu arhivsku građu koja se nalazila u njegovom posjedu, zahvaljujući u prvom redu njegovim radnicima. Zgrada Arhiva je u maju 1992. godine pogođena granatom. Na sreću, tada niko nije poginuo niti je ranjen. Bez obzira na sve opasnosti koje su svakodnevno prijetile njima i njihovim obiteljima oni su revnosno izvršavali svoje profesionalne zadaće i time pokazali svoju istinsku ljubav prema struci, ali i baštini koju su svojim nesebičnim zalaganjem uspjeli sačuvati.”

Historijski muzej Bosne i Hercegovine
“Historijski muzej BiH je jedinstvena institucija kulture u Bosni i Hercegovini, koja je postala prostor za dijalog o prošlosti i različitim aspektima njenog pamćenja. Muzej razvija i nudi publici programe i aktivnosti pomoću kojih se kroz muzejske predmete, priče i prostor govori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. ”

Hrvatski prirodoslovni muzej
“Muzej prikuplja, čuva, izučava i prezentira razne prirodnine kao svjedočanstva ili dokumente vezane za prirodoslovlje Hrvatske. U muzejskim se zbirkama nalazi više od 2 milijuna primjeraka minerala, stijena, fosila, prepariranih biljaka i životinja iz svih krajeva hrvatskog ozemlja, ali i iz susjednih zemalja te s drugih kontinenata. Danas se stručna djelatnost Muzeja ostvaruje unutar njegovih specijalističkih odjela: Geološko-paleontološkoga, Zoološkoga, Mineraloško-petrografskoga koji su, izuzev Botaničkoga, do objedinjenja u današnji Hrvatski prirodoslovni muzej 1986. godine, djelovali kao zasebne muzejske institucije. ”

Hrvatski restauratorski zavod
“Hrvatski restauratorski zavod središnja je javna ustanova kojoj je osnovna djelatnost istraživanje, očuvanje i prezentiranje arheoloških, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Osnovna djelatnost provodi se u suradnji s Upravom za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH s ciljem očuvanja postojećih te stvaranja novih vrijednosti za buduće naraštaje.
Svrha djelovanja Zavoda u okviru zaštite i očuvanja hrvatske kulturne baštine jest istraživanje, dokumentiranje, valoriziranje, interpretiranje, planiranje te nadzor i provođenje izravnih radova na njegovoj materijalnoj strukturi postupcima konzerviranja i/ili restauriranja.”

ICARUS HRVATSKA
je neprofitna udruga posvećena istraživanju povijesnog nasljeđa, promicanju dostupnosti arhivskih izvora putem novih IT tehnologija i razvoju međuinstitucionalne i međunarodne suradnje na području kulturne, znanstvene i stručne djelatnost. Član je DARIAH, TMO i ICARUS konzorcija s aktivnostima posvećenim umrežavanju, organizaciji javnih i stručnih programa te sudjelovanju u međunarodnim i domaćim arhivskim i baštinskim projektima i inicijativama.

Muzej grada Zagreba
“U devedesetoj godini postojanja, 1997. godine, Muzej je otvorio tek šesti stalni postav, a prvi put u obnovljenom i odgovarajućem prostoru, primjereno dostignućima suvremene muzeološke tehnologije. Pokazuje prošlost grada Zagreba od prapovijesti – tragova koji su netom otkopani upravo podno njegova zdanja – do danas.
Stalni je postav koncipiran na temelju predmeta koje Muzej posjeduje. Povezujući predmete s njihovim nekadašnjim vremenskim okvirom, naglašen je moderni pristup u kreiranju i vizualizaciji društvenih zbivanja u gradu. Kombinacijom kronološkog i tematskog pristupa te primjenom suvremenih muzeografskih i tehnoloških principa Muzej je učinjen pristupačnim današnjem posjetitelju.”

Valdir,
obrt za istraživanje i usluge, vl. Valerija Gligora i Jelena Maslać
Valdir, obrt za istraživanje i usluge, novoosnovani je obrt koji se bavi terenskim arheološkim radom i izradom arheološke nacrtne dokumentacije. Iako sudjeluje na arheološkim istraživanjima, primarna djelatnost mu je obrada podataka dobivenih na istraživanjima. Cilj je korištenjem novih tehnologija poboljšati obradu podataka i pronaći nove načine za njihovo prikazivanje. Obrada uključuje izradu 3D modela nepokretne arheološke baštine te izradu precizne nacrtne dokumentacije, a isti se principi koriste za obradu pokretnih arheoloških nalaza. Uz to, klasično ručno crtanje nalaza poput keramike zamijenjeno je digitalnim crtanjem. Valdir želi raditi na boljem razumijevanju novih tehnologija u arheologiji te shvaćanju njihovih prednosti i mana.

Zagrebačko arhivističko društvo (ZAD)
“Strukovna je neprofitna udruga koja djeluje na području grada Zagreba. Osnovano 1998. godine, Društvo promiče zaštitu interesa arhivske struke, potiče razvoj svijesti o arhivskome gradivu kao kulturnome dobru i vrijednoj imovini – izvoru informacija, te pridonosi popularizaciji arhivske struke uz poticanje i pomaganje obrazovanja i stručnog usavršavanja, organiziranje stručnih skupova, izložbi i drugih oblika stručnog djelovanja, objavljivanje stručnih i drugih publikacija iz područja djelatnosti Društva te suradnju sa srodnim društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu.”

Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL)
“Zgodovinski arhiv Ljubljana je javni zavod s področja kulture, ki ga je ustanovila država. Njegovo osnovno poslanstvo je hramba arhivskega gradiva, naše neprecenljive kulturne dediščine in kulturnega spomenika. Kakor ima arhivsko gradivo, ki ga hranimo, trajen in poseben pomen za znanost, kulturo in pravno varnost prebivalcev, tako je tudi ustanova, ki to gradivo hrani, postavljena za varuha naše kulturne identitete in temeljev demokracije.”